Списание „КуклАрт“

Без перо голата шапка не стои добре. Неюбилеен разговор по повод юбилея на Столичния куклен театър.

Никола Вандов, Михаил Байков / Теория, история, опит, полемика

— Никола Вандов и Михаил Байков разговарят с директора на Столичния куклен театър Кирякос Аргиропулос