Списание „КуклАрт“

Брой 1/2008

Уважаеми читателю,

В ръцете ти е първият брой на „КуклАрт“ – твоето списание за куклено изкуство. Списващият го екип, подпомаган от запаления Редакционен съвет, правеше първия брой с убеждението, че българският куклен театър има потребност от свое периодично издание, което да обобщава насоките и проблемите на кукленотеатралния процес у нас, критически (безкомпромисно, но с любов) да оглежда ставащото по сцените, да съхранява натрупания опит, да информира за всичко случило се в кукления ни театър през изтеклия период (така през годините ще се натрупва и своеобразна база данни за кукления ни театър), да информира за работата на колегите ни в чужбина, теоретично да осмисля търсенията и дори да предсказва бъдещите усилия и открития в кукленото изкуство. Амбициите ни са големи. По-големи от възможностите ни днес. Поне в този смисъл „КуклАрт“ е списание с бъдеще.

Решението да се издава списанието е взето от Управителния съвет на Асоциацията на куклените театри – УНИМА, България. Названието „КуклАрт“ е предложено от проф. Николина Георгиева.

Една от „тайните“ ни цели е самото съществуване на списанието да мотивира писането за куклен театър, което у нас е в очевидна криза (и качествена, и количествена). Но този “страничен ефект” – много важен за нас – ще може евентуално да се прояви след време.

Както разбирaш, това наистина може да бъде твоето списание. И то може да бъде списвано само на крилете на отзивчивостта и загрижеността на всички кукленици, на всички театрали.

Когато говорим за правене и писане за куклен театър, ще правим усилия да бъдем – когато се налага! – нелицеприятни, ще съпоставяме нашия опит с достиженията по света. Ще се опитаме да следваме онези взискателност и безилюзорност, за които през 1928 г. Виктор Шкловски пише есето си „Хамбургската мяра“:

Хамбургската мяра е извънредно важно понятие.

Всички борци, когато се борят, хитруват и лягат по гръб по заповед на своя импресарио.

Веднъж годишно борците се събират в една хамбургска гостилница.

Те се борят при закрити врати и спуснати завеси.

Дълго, некрасиво и трудно.

Тук се установява истинската класа на борците – за да не халтурят.

Хамбургската мяра е необходима на литературата.

Според хамбургската мяра Серафимович и Вересаев ги няма.

Те не стигат до града.

В Хамбург Булгаков е край тепиха.

Бабел е лека категория.

Горки е съмнителен (често не е във форма).

Хлебников беше шампион.

Нека се опитаме – заедно! – да тръгнем по пътя за Хамбург…

Никола Вандов
главен редактор

СтатииСъдържание

Информация

На добър час!

— КуклАрт

Теория, история, опит, полемика

Българският куклен театър – минало и съвременност

— Елена Владова

Теория, история, опит, полемика

Галатея – най-възрастната муза

— Слово на Хенрик Юрковски

Теория, история, опит, полемика

Вживяването

— Атанас Илков

Теория, история, опит, полемика

Смисловите послания и техният визуален еквивалент

— Петър Пашов

Теория, история, опит, полемика

Размисли върху едно безкрайно пътуване

— Румен Рачев

Теория, история, опит, полемика

За пясъчните кофички

— Елза Лалева

Сценография

Кукленият театър на PQ 2007

— Васил Рокоманов

Сценография

Анатомия на куклата

— Мариета Голомехова

Сценография

10 заповеди на Адам Килиан

— КуклАрт

Личности

Куклата е оксиморон

— Разговор на Никола Вандов с Хенрик Юрковски

Личности

Да! Така ми харесва

— Разговор на Никола Вандов с актрисата Неделина Роселинова

Фестивали и форуми

Национален кукленотеатрален фестивал „Михаил Лъкатник“, Ямбол

— Паспорт на фестивала

Фестивали и форуми

Селекция 2007

— Ина Божидарова

Фестивали и форуми

И така, ето ме на жури!

— Елза Лалева

Фестивали и форуми

Пловдивски разговори

— Боряна Георгиева разговаря с участниците във фестивала

Фестивали и форуми

Отвъд границите

— Разговор на Никола Вандов с Лиляна Бардиевска

Отзиви

За думите, за приказките…

— Анна Топалджикова

Отзиви

„Трудът М“ на Славчо Маленов

— Николина Георгиева

Отзиви

Прецизно и задълбочено

— Снежина Панова

Отзиви

Една достойна книга…

— Николина Георгиева

Отзиви

Първо по рода си изследване в България

— Славчо Маленов

Отзиви

За куклите и хората

— Дойчина Синигерска

Информация

Спектаклография за 2007 г.

— КуклАрт

In memoriam

Георги Митев

— Кирякос Аргиропулос

In memoriam

Бисерка Гълъбова

— Красимира Филипова

In memoriam

Севелина Гьорова

— Е. В.

Информация

Факти

— КуклАрт