За АКТ-УНИМА

Цели

АКТ-УНИМА си поставя за цел развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата; запазване и популяризиране на българското културно и етнографско наследство; възпитаване и утвърждаване на естетически критерии сред подрастващото поколение, както и подпомагане на развитието и популяризирането на кукленото изкуство в България и по света.