Списание „КуклАрт“

Представяне

Списание „КуклАрт“ е единственото списание за куклен театър в България. Специализирано издание на Асоциацията на куклените театри – УНИМА, България. Създадено е по идея на Кирякос Аргиропулос – дългогодишен директор на Столичния куклен театър. Излиза веднъж годишно през декември. Първият брой се появява през 2008 г., а главен редактор на списанието до 2019 г. е Никола Вандов. Първият изцяло пълноцветен печат „КуклАрт“ реализира с юбилейния си 10 брой, а от 12 брой кориците на неговите издания са с авторски илюстрации, рисувани специално за изданието.

 

Списанието има свои утвърдени във времето рубрики, сред които:

Теория, история, опит и полемика, в която опитваме да въведем в обръщение важни теоретични трактати в сферата на кукления театър. Да отворим прозорец към определен откъс от световната или българска куклена история или да споделим ценен опит, който има отражение върху куклено- театралната практика у нас.

Личности, в която се стремим да запазим паметта за големите фигури свързани с българския или световен куклен театър. Запазена територия за ценни интервюта.

Фестивали и форуми, в която традиционно отразяваме фестивали, които са се случили през текущата година. Всеки един от тези фестивали е отразен от театровед, който подготвя обзорен критически материал за фестивала.

Отзиви, която е единственото място в печатните медии у нас, запазено за професионална оперативна критика в полето на кукления театър. Там, млади театрални критици имат възможността да публикуват театрална критика за най-интересните и значими куклени спектакли, реализирали се на театралните сцени в България и чужбина през изминалия сезон.

Информация, в която акцентът пада върху спектаклографията, която представлява своеобразен летопис на целия български куклен театър. Иначе казано – азбучник на всички спектакли и техните творчески екипи излезли с премиера през годината в държавните и общинските куклени и драматично-куклени театри в България. В същата рубрика се отразяват и наградите „Сивина“, както и номинациите и наградите „Икар“, а също и информация, свързана с Международната асоциация на куклените творци УНИМА.

In memoriam е място, на което отдаваме почит към големите личности, преобразили кукления театър и театралния език, напуснали ни през годината.

 

Списанието кани всяка година нов художник, който да илюстрира 1-ва и 4-та корица, както и вътрешното тяло на изданието с авторски илюстрации, рисувани специално за него. Първите двама художници (12 и 13 брой) са Люба Халева и Дамян Дамянов.

Постоянен негов графичен дизайнер от 1-ви брой е Мая Георгиева.

 

Редакционна колегия на списание „КуклАрт“

проф. д-р Васил Рокоманов

Вера Стойкова

Виктор Бойчев

проф. Жени Пашова

Кирякос Аргиропулос

проф. Майя Петрова

Мариета Голомехова

д-р Михаил Байков – Главен редактор

Никола Вандов

проф. Славчо Маленов

 

Списание „КуклАрт“ се издава с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

ISSN: 1313-3276