Списание „КуклАрт“

Куклата е войник, който трябва да си отпочине

Михаил Байков / Теория, история, опит, полемика

— Михаил Байков разговаря с Нина Мaликова – главен редактор на списание Loutkar, Чехия