Списание „КуклАрт“

На ръба на драмата или Разговори за децата на новото време и техния беден театър

Михаил Байков / Фестивали и форуми

— Михаил Байков разговаря с членовете на журито