Списание „КуклАрт“

Представях си, че кукленият театър ще бъде друг и аз ще участвам в неговата другост

Никола Вандов, Михаил Байков / Личности

— Никола Вандов и Михаил Байков разговарят с режисьорката Яна Цанкова