Източник Art Land.   Приказка за хитростта и глупостта   Александър Христов   Постановъчен екип Драматизация Димитър Стефанов Музика Милен Апостолов и Димо Стоянов П.И.Ф….

Фотографията е архив на Института за изкуства и театър в Прага.   Театралните възможности в Прага   Гергана Трайкова   Прага е град на театралните…

Жаклин Добрева повдига завесата на фестивала с кратък разговор проведен с Мануела Саркисян, която е участник във фестивала с кутия Латерна театралика – „Еволюцията“.  …