Актуално

„Кулисите на кукления театър“ #1 от Гергана Дамянова

Проектът „Невидимият свят, между сцената и декорите на кукления театър“ е фотографски репортаж за случващото се отвъд кулисите на кукления театър, между сцената и вратите на външния свят. Фотографът Гергана Дамянова ще има задачата да запечата в серия от черно-бели и цветни фотографии онова непознато за широката публика пространство, намиращо се зад театралната завеса.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Критика“. 

 

 

 

„Театърът е едновременно църква и школа.“

Луи Жуве

 

Започвам това пътуване на 27-и март 2022 г., в Световния ден на театъра. Случайност? Едва ли.

 

В рамките на няколко пътешествия из България ще имам възможността да прекарам деня преди премиерата в театъра и за запечатам разнообразни мигове от случващото се зад кулисите.

Винаги ме е вълнувало онова, което става отвъд завесата, там, където публиката често пъти няма достъп. Дали защото първите театрални снимки, които направих бяха зад кулисите на театър „Бернар-Мари Колтес“, дали защото пространството зад кулисите е странна смесица от лаборатория и ателие, не знам.

Едно обаче знам със сигурност – в това пространство, между сцената и вратите на външния свят, често тъмно, тясно и неудобно, е концентрирана същността на театъра. Там се срещат вселената на твореца и тази на механиката на един спектакъл. Там, помощник-режисьорът и художествено-техническите служби се уверяват, че спектакълът е обезпечен технически. Пак там режисьорът и сценографът разговарят с артистите или нанасят последните промени.

 

Именно там и именно в тези минути преди сцената, ако човек е достатъчно търпелив и наблюдателен, може да улови безкрайния спектър от емоции: между концентрацията и последните репетиции, между напрежението и нетърпението, между суматохата и екстаза.

Първата ми спирка е ул. „Княжеска“ № 9 в Русе, където в една ранна неделна сутрин ме посрещат десетки кукли.