Актуално

Световен Ден на Кукления Театър – 21 март 2021 г.

Послание от госпожица Одри Азоле, Генерален Директор на ЮНЕСКО, по повод Световния Ден на Кукления Театър

 

Празнуван още от 2003 година по инициатива на Union Internationale de la
Marionette (УНИМА – Международната Асоциация на Кукления Театър),
Световния Ден на Кукления Театър е възможност да отдадем почит на едно
изключително разнообразно и древно изкуство.

Умение за неуловими движения. Взаимодействие между жест и илюзия,
светлина и сянка. Майсторството на костюма, формата и скулптурите.
Изкуството на драматургията, обобщението и символизма. Техническа
виртуозност и поезия. Кукленото изкуство е универсално и съвършено.
Ще парафразирам Пол Клодел, куклите са думи в действие. Куклите, чрез
своя жив разказ, могат да изобразят всекидневния живот, но също така да
оживят приказни истории от древни времена. Неизмерима проява на културно
наследство, кукленото изкуство – независимо дали куклите са част от
тържествен ритуал или са част от контекста на настоящето – е напълно
актуално.

Това се доказва от Представителния списък на нематериалното културно
наследство на човечеството, което до момента включва 12 различни форми
на това изкуство. През Сбек Том от Камбоджа до Словашкия и Чешкия куклен
театър, всяка една от формите представлява изключителна концентрация на
умение и традиция, и общо наследство, което трябва да се запази.
Тази отговорност е още по-важна днес, когато това крехко изкуство е
изправено пред безпрецедентни предизвикателства.

Преди всичко Коронавирус пандемията ни припомни колко много се нуждаем
от емоционалната и вдъхновяваща сила на куклите. В същото време, тя
постави на изпитание съществуването на кукленото изкуство, ограбвайки
безброй куклени артисти от условия за упражняване на изкуството им,
лишавайки ги от и без това непостоянния им доход. Усилията на УНИМА да
подкрепи финансово куклените артисти са неоценими и трябва да получат
широка подкрепа.

Отвъд кризата, изкуството на куклите е изправено пред същата опасност,
пред която са изправени и другите изкуства. За това живо изкуство, което
трябва да се преживява лице в лице, преместването в дигитална сфера е
сериозно притеснение.

Следователно бе наложително да се начертае план за бъдещето и да се
помисли за начини за преодоляване на кризата и миналия Април ЮНЕСКО
стартира глобалното ResiliArt движение за дебати, което събира артисти и
професионалисти в полето на изкуството, които да обсъдят
предизвикателствата в сектора. Благодарение на подкрепата на УНИМА, през
2020 година бяха проведени 15 дебата с експерти в сферата на кукленото
изкуство от целия свят. Сега трябва да извлечем поуките от нашия опит и да
продължим напред, за да осигурим съществуването и разпространението на
това изкуство, за да не престава то да ни вдъхновява.

На Световния Ден на Кукления Театър, ЮНЕСКО отдава почит на всички,
които поддържат пламъка на това древно изкуство със страст и, в тези трудни
времена – със смелост.