Списание „КуклАрт“

VI международен кукленотеатрален фестивал за възрастни „Пиеро 2009“, Стара Загора

КуклАрт / Фестивали и форуми

— Паспорт на фестивала