Автори

Михаил Тазев

Михаил Тазев завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ в НАТФИЗ през 2020 г. Има интерес към театралния текст и различните му начини на интерпретация, както и към иновативните прочити на класически произведения. Автор е на статии в културни печатни медии.

Статии от Михаил Тазев