Автори

Габриела Евстатиева

Габриела Евстатиева завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ в НАТФИЗ през 2020 г. Има интерес в областта на маркетинга и графичния дизайн. Автор е на статии в културни печатни медии. Взима участие в различни проекти и театрални фестивали.

Статии от Габриела Евстатиева