Автори

Наталия Алексиева

Наталия Алексиева завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ в НАТФИЗ през 2020 г. Има интереси в областта на кукления театър и развитието на съвременните тенденции в куклено-театралното изкуство. Работи в областта на оперативната критика в сценичните изкуства, организира и промотира събития в съвременните изпълнителски изкуства.