Автори

Михаил Байков

д-р Михаил Байков е асистент по „История на кукления театър“ и „Анализ на театрален спектакъл“ в катедра „Театрознание“ на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ (2011), и „Театрално изкуство“ (2012) в НАТФИЗ, където през 2018 г. защитава докторска теза на тема „Съвременни аспекти на куклено-театралната изразност“.

Жури и селекционер на множество театрални фестивали. Взима участия в семинари за млади театрални критици, както и в научни конференции в България и чужбина. Негови текстове са публикувани  в списанието на Международната асоциация на театралните критици (IATC), във френското Manip – le journal de la marionnette – THEMAA, в специализирано издание за сценични изкуства „Homo Ludens“, в „Литературен вестник“ и др. Член е на гилдия „Театроведи, драматурзи и театрални критици“ към Съюза на артистите в България и член на Управителния съвет на Асоциацията на куклените театри – УНИМА, България. Носител е на наградата „НАЙ-НАЙ-НАЙ“ за театровед (2011).

Има интереси в областта на съвременната драматургия, театралната история и теория на кукления театър и театралния мениджмънт, а също така и в полето на оперативната театрална критика. През 2019 г. инициира създаването на платформата www.kuklart.bg, която дигитализира цялостно списание „КуклАрт“ и паралелно с това дава поле за професионална изява на млади театроведи и театрални мениджъри.

Михаил Байков е заместник-директор на Младежки театър „Николай Бинев“ – София (2014-сега), редактор (2015) и главен редактор на сп. „КуклАрт“ (2020).

Статии от Михаил Байков

Фестивали и форуми

Журито говори…

Фестивали и форуми

LEGO

Фестивали и форуми

Аз, Пиеро

Теория, история, опит, полемика

Куклата е войник, който трябва да си отпочине

Фестивали и форуми

Най-доброто за десерт

Фестивали и форуми

Два са малко – три са много

Теория, история, опит, полемика

Художественият факт вълнува всички хора

Теория, история, опит, полемика

Самураи и марионетки